Jonas Carlén

Försäljningsdirektör
Telefon: 073-600 56 73

Stefan Granqvist

VD och medgrundare

Wictor Bonde

Medgrundare

Mia Klingvall

Ekonomichef
Telefon: 073-984 37 74